การรักษา (Treatments)

Traditional program

การดัดดึงขยับข้อต่อเพื่อการบำบัด โดยนักกายภาพที่ผ่านการฝึกฝนศาสตร์การรักษากล้ามเนื้อและสรีระจากประเทศญี่ปุ่น

Medical program

การรักษาแบบประยุกต์ที่จะได้รับการวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์แผนปัจจุบัน และนักกายภาพที่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าบำบัดกล้ามเนื้อที่ร่วมสมัย ร่วมกับการดัดดึงขยับข้อต่อด้วยศาสตร์การรักษากล้ามเนื้อและสรีระจากประเทศญี่ปุ่น

Additional Treatment

ตามคำวินิจฉัยของแพทย์

  • ยาและเวชภัณฑ์ (Medicine and medical supplies)
  • การฉีดยาเฉพาะจุด (Focus trigger point injection)